Günlük Okunabilecek 5 Faziletli Dua


0

Dua: insanın bütün benliğiyle Allah’a yönelerek maddî ve manevî isteklerini O’na arz etmesidir. Temeli, insanın Allah’a hâlini arz etmesi ve O’na niyazda bulunması olduğuna göre dua, Allah ile kul arasında bir irtibattır. Duada daima tâzim (Allah’ı yüceleme) ve tâzimle birlikte istekte bulunma anlamı vardır. 

Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerimde şöyle buyurmuştur:

“Rabbinize yalvara yakara ve gizlice duâ edin! Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez.” (el-A‘râf, 55)

“Vücutları yataklarından ayrılır, korku ve ümitle Rab’lerine duâ ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda infâk ederler. Yaptıkları bu amellere karşılık olarak, onlar için ne göz aydınlatıcı mükâfâtlar gizlendiğini (şimdi) hiç kimse bilemez.” (es-Secde, 16-17)

Dua aynı zamanda zikir ve ibadettir. Böylece duada biri zikir ve saygı, diğeri de dilek olmak üzere iki unsur hep yan yana bulunur. 

Bu sebeple Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, “Dua, ibadetin özüdür.” (Tirmizî, Deavât, 2) buyurmuştur. 

Başka bir Hadis-i Şerif’te, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Allah katında, duadan daha kıymetli bir şey yoktur.” (Tirmizî ,3370, Cem’ul Fevâid,Rudâni,İst.2003)

İşte günlük okuyabileceğiniz 5 dua:

1. Allah'ım

“Allah’ım! Kederden, hüzünden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borcun belimi bükmesinden ve insanların bana üstün gelmesinden sana sığınırım.”

2. Allah'ım

“Allahım! Bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru! Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla! Dönüp varacağım âhiretimi kazanmama yardim et! Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkân ver! Her türlü kötülükten kurtulmami sağlayacak bir ölüm nasip et!”

3. Allah'ım

Allah’ım ben senin kulunum, bir erkek kulunun çocuğuyum, bir kadın kulunun çocuğuyum. Benim kontrolüm senin elindedir, senin kararın benim için geçerlidir. Ne karar verdiysen o adalettir. Allah’ım kendin için kullandığın ne kadar ismin varsa ya da kullarından birisine öğrettiğin bir isim varsa veya kitabında indirdiğin bir isim varsa veya bizden gizlediğin bir isim varsa bu isimlerinle; senden Kur’an’ı kalbimin baharı, göğsümün nûru, hüznümün ortadan kalkmasi ve kederimin gitmesi için vesile kıl.

4. Allah'ım

“Azamet ve hilim sahibi olan Allah’tan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Göklerin rabbi ve yüce arşın rabbinden başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur.””

5. Allah'ım

“Allah’ım! Rahmetini umarım. Göz açip kapayıncaya kadar bile olsa beni nefsime bırakma. Bütün işlerimi ıslah et. Senden başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur.”

Kaynaklar

https://www.fetvameclisi.com/günlük okumak için dualar


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir