Günahlara Karşı Mümince Duruş Ve 16 Büyük Günah


1
1 Beğeni
Rahman Ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Ehli Sünnet inancına göre işlenen hiç bir günah ya da haram, haram ve günah olduğunu bildiği, kabul ettiği müddetçe mümini kafir etmez. “Ehli Kıble tekfir edilemez” ilkesine binaen küfür ve şirk hariç büyük günahları işleyen müslümana kafir denemez. Zira küfür ve şirk, mümini zaten iman dairesinden çıkarttığı için “günah” kategorisinde de değerlendirilemez, çünkü günah ve günahın yaptırımı kafiri değil, mümini bağlar.

Bu önbilgi ışığında yazımızın başlığıyla vurgulamak istediğimiz, sayacağımız bu 16 günaha “asla yaklaşmamamız” gerektiği gibi, bunların dışında kalan tüm günahlara da “kati suretle yaklaşmamamız” gerektiğidir. Hedeflediğimiz ana tema ise; imanı kemale ermiş, olgun bir müminin en büyük günahının “işlerken küçümsediği, önemsemediği günahlar” olduğuna kendimizi ikna etmemizdir.
Çünkü “müminin günahının küçüğü olmaz” sevgili kardeşlerimiz. Neden mi?

Çünkü; küçümsediğimiz o günahlar aslında küçümseyebileceğimiz kadar küçük ve masum değillerdir.
Küçük sandığımız yada saydığımız günahları işlemekten kararan, katılaşan ve duyarsızlaşan kalplerin bir sonraki adımı büyük günahlara girmektir.
Büyük günahlara girmek ve devam etmekse müminin felaketidir.
Küçümsediğimiz için büyüyen her büyük günah, Müslümanı Allah’ın rıza dairesinden biraz daha uzaklaştırır ve nihayetinde rızaullahtan çıkartır. Allah’ın SuphanAllahu Teala rızasından çıkmak ise, Allah’ın gazabını celb eder. Allah’ın gazabını celb etmemizse sonsuz hayatımız için sonsuz pişmanlık demektir.

Bundan dolayıdır ki müminin (iman etmişin) , Müslümanın (teslim olmuşun) günahının küçüğü yoktur sevgili kardeşlerimiz. Müminin günah ve haramlara bakış açısı “büyük küçük” ayrımına göre değil  “rıza ceza” kavramına göre şekillenmelidir. Yapıp yapmamakta tereddüt ettiğimiz herhangi bir eylem yada söylemin rıza veya ceza dairelerinden hangisinde olduğunu kestirebilmemiz için;  “Basar sıfatıyla beni gören Yaratıcım, bundan razı olur mu?” sorusunu kendimize yöneltmemiz yeterlidir. Böyle yapmak yerine günahlarımızı hafife almamız, küçümsememiz bizim için sadece “ŞEYTANİ BİR TESELLİDİR”
“Mümin, günahını başucunda dağ gibi görür, hemen üzerine yıkılacağından korkar. Münafık ise burnuna konmuş sinek gibi görür, hemen uçacağını zanneder.” [Hadis- i Şerif, Buhari]

İşte büyük küçük ayrımı yapmadan sakınmamız gereken günahların başlıcaları

1. Allah'a Ortak Koşmak

mellifica_1382469687108
Yani şirk. Bu eylem günahlar arasında yer alsa da aslında küfürdür. Kafir eder.
“Doğrusu Allah, kendisine ortak koşulmasını asla affetmez.
Ondan başkasını (diğer günahları) ise, dilediği kimseler için bağışlar ve mağfiret buyurur.
Her kim Allah’a şirk koşarsa gerçekten pek büyük bir günah ile iftira etmiş olur.” Nisa 48

2. Adam Öldürmek

ruyada-adam-oldurmek
“Kim bir mümini kasden öldürürse onun cezası, içinde ebedî kalmak üzere gireceği cehennemdir. Allah ona gazab etmiş, onu lânetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.” Nisa 93

3. Anne Babaya Asi Gelmek

annebabayukarikayalargosn8
Onları dövmek, sövmek, aşağılamak, azarlamak, aç bırakmak, sokağa atmak, nankörlük etmek vs : “Gerçi biz insana, anasına ve babasına itaati de tavsiye ettik. Anası onu zayıflık üstüne zayıflıkla taşıdı. Onun sütten ayrılması da iki yıl içindedir. (Biz insana): «Bana, anana ve babana şükret» diye de tavsiye ettik. Dönüş, ancak banadır.” Lokman 14

4. Yetim Malı Yemek

BÜYÜK GÜNAH
“Gerçek, yetimlerin mallarını haksız (ve haram) olarak yiyenler, karınlarına ancak bir ateş yemiş olurlar. Onlar çılgın bir ateşe gireceklerdir.” Nisâ,4/10

5. Faiz Yemek

Riba
“Riba (faiz) yiyen kimseler, şeytan çarpan kimse nasıl kalkarsa ancak öyle kalkarlar. Bu ceza onlara, “alışveriş de faiz gibidir” demeleri yüzündendir. Oysa Allah, alışverişi helal, faizi de haram kılmıştır. Bundan böyle her kim, Rabbinden kendisine gelen bir öğüt üzerine faizciliğe son verirse, geçmişte olanlar kendisine ve hakkındaki hüküm de Allah’a kalmıştır. Her kim de yeniden faize dönerse işte onlar cehennem ehlidirler ve orada süresiz kalacaklardır. ” Bakara 275

6. Namuslu Kadınları İffetsizlikle Suçlamak

hakime_carsafli_kadina_hakareten_ceza_istemi_h32190
“Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, sonra (bunu ispat için) dört şahit getiremeyenlere seksener sopa vurun ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkardırlar.” Nur 4

7. Büyü Yapmak

kara-buyu-nasil-yapilir-921x1024
“De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” Felak 1/5

8. Savaştan Kaçmak

132721_133446
“Ey iman edenler! Toplu olarak kâfirlerle karşılaştığınız zaman, onlara arkalarınızı dönmeyin (kaçmayın)” Enfal 15
“Ey iman edenler! Size ne oldu ki, “Allah yolunda cihada çıkın.” denilince olduğunuz yere yığılıp kaldınız. Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatına razı mı oldunuz? Fakat dünya hayatının zevki ahiretin yanında ancak pek az birşeydir.” Tevbe 38

9. Yalancı Şahitlik Etmek

yalanvehileilimrehberi
“Ey iman edenler! Adaleti ayakta tutan ve kendiniz, ana – babanız ve yakın akrabanız aleyhine de olsa, yalnız Allah için şahitlik eden kimseler olunuz. Zira zengin de olsa, fakir de olsa, Allah ikisine de (sizden) daha yakındır. Nefsinizin arzusuna uyarak adaletten uzaklaşmayın. Eğer (şahitlik ederken) dilinizi eğer, bükerseniz veya çekinirseniz, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”Nisa 135
“Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, sonra (bunu ispat için) dört şahit getiremeyenlere seksener sopa vurun ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkardırlar.” Nur 4

10. Hırsızlık Yapmak

hirsiz
“Hırsızlık eden erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık Allah’dan bir ceza olarak ellerini kesin. Allah daima üstündür, hikmet sahibidir.” Maide 38

11. Sıla-i Rahimi Terk Etmek

bosnali_yasli_kadin
Şüphesiz ki Allah, adaletli davranmayı, iyilikte bulunmayı ve akra­balara yardım etmeyi emreder. Fuhşu, kötülüğü ve zulmü yasaklar. Allah sizlere düşünüp yapmanız için öğüt verir.” Nahl 90
“Paylaşma sırasında akrabalar, öksüzler, yoksullar hazır bulunurlarsa, onlara da bir şey verin ve onlara güzelce sözler söyleyerek gönüllerini alın.” Nisa 8

12. Zina Yapmak

10517477_1553240891609192_8165760514347792107_n
“Zinaya da yaklaşmayın; çünkü o pek çirkindir ve kötü bir yoldur” İsra 32

13. İçki İçmek

ruyada-icki-icmek-ne-demek
“Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?” Maide 90 91

14. Kumar Oynamak

kumar-bagimliligi-tedavisi
“Ey Muhammed! Sana şarap ve kumardan soruyorlar. De ki: Bu ikisinde büyük bir günah, bir de insanlar için bazı menfaatler vardır. Fakat günahları, menfaatlerinden daha büyüktür. Yine sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki: İhtiyaçtan fazlasını infak edin. İşte böylece Allah, size âyetlerini açıklıyor. Umulur ki siz düşünürsünüz.” Bakara 219

15. Bidatlara Taraftar Olmak

kadin-yarat1
“İşte O Allah sizin gerçek Rabbinizdir. Gerçeğin ötesinde sapıklıktan başka ne vardır? O halde (sapıklığa) nasıl çevriliyorsunuz? “Yunus 32

16. Koğuculukta Bulunmak

susmak1

“(Habîbim, yâ Muhammed!) Çok yemîn eden, aşağılık (kıymetli bir görüşe sâhib olmayan), dâimâ ayıplayan (insanların arkasından dudak büken), hep koğuculuk peşinde gezen, her zaman hayra mâni’ olan, haddi aşan (hakkı çiğneyen), alabildiğine günahkâr, zorba; bun(lar)dan sonra (bir de) soysuzlukla damgalanmış kimselerden hiçbirine, mal ve oğullar sâhibi oldu diye itâat etme!” Kalem 10/14

“Günahın açığını da, gizlisini de bırakın! Günah kazananlar, yaptıklarının cezasını çekecekler.” Enam 120
“Bir günaha düşen Allah’ın örtüsünü onun üzerinde bulundursun.” Hadis- i Şerif Müslim
“Her mümin affedilir, ancak günahını başkalarına açıklayanlar hariç.” Hadis-i Şerif Buhari
“Günahlardan çok korkan, Allah’a en çok ibadet edenlerden olur.” Hadis-i Şerif İbni Mace
“Günahtan nefret eden ve ibadetten lezzet alan, hakiki mümindir.” Hadis- i Şerif Taberani
“Derdiniz günahlardır, devası istiğfardır.” Hadis-i Şerif Deylemi
“Kendini günahlardan korumayanı Allah u Teala dünya ve ahirette felaketlerden korumaz.” Hadis- i Şerif  İbni Huzeyme
“Günaha devam edenlerin zamanla kalbi mühürlenir. O kimse artık sevap işleyemez olur.” Hadis-i Şerif Bezzar
“Günah işleyince kalpte siyah bir nokta hasıl olur. Eğer tevbe edilirse o leke silinir. Günahlara devam edilirse, o leke büyür ve kalbinin tamamını kaplar.” Hadis-i Şerif Nesai

Unutmamalıyız ki; büyük yangınlar küçük kıvılcımlarla başlar. Ya da selleri oluşturan minik yağmur tanelerini unutmamalıyız. Güçlü çığları oluşturan güçsüz kar tanelerini unutmamalıyız. Yada hiç bir tiryakinin sigaraya günde iki paketle başlamadığını, hiçbir alkoliğin alkolik olmak için içki haramına bulaşmadığını da aklımızdan çıkartmamalıyız.
En iyi temizlik kirletmemek, en muteber tövbe de günaha girmemektir sevgili kardeşlerimiz. Günaha girenlerin en hayırlıları ise tövbe edenlerdir.
Allah Teala Ve Tekaddes Hazretleri bizlere, günahların tamamını felaket bilip kaçınan takva ehli, kaçamadığı günahları için de derhal tövbe eden tövbekar kullarından olmayı nasip etsin.

Ve onlar çirkin bir günah işledikleri, yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah’ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Allah’tan başka günahları kim bağışlayabilir? Bir de onlar, bile bile, işledikleri (günah) üzerinde ısrar etmezler. Ali İmran 135
Bütün Âdemoğulları günahkârdır, günahkârların en hayırlıları ise tövbe edenlerdir Hadis-i Şerif İbni Mace

Fi Emanillah

.

 


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

1
1 Beğeni

Sizin Tepkiniz Nedir?

İLGİNÇ İLGİNÇ
0
İLGİNÇ
ÜZDÜ ÜZDÜ
0
ÜZDÜ
HARİKA HARİKA
2
HARİKA
HAHA HAHA
0
HAHA
AMAN ALLAH'IM AMAN ALLAH'IM
0
AMAN ALLAH'IM
BAŞARILI BAŞARILI
1
BAŞARILI

0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazı Formatı Seçiniz
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı