Farz, Sünnet ve Adabıyla Gusül


0

1. Gusül Nedir?

Sözlükte gusül; bir şeyi su ile yıkamak.

Fıkıh ilminde gusül; bütün vücudun temiz su ile yıkanması şeklinde yapılan hükmi temizlik işlemi.

Fıkıhta abdeste küçük temizlik, abdest almayı gerektiren hallere de küçük kirlilik (hades-i asgar) denir. Gusle ise büyük temizlik, guslü gerektiren hallere de büyük kirlilik (hades-i ekber) denir.

Kuran-ı Kerim’de guslü gerektiren haller şöyle geçer;

Cünüp (Cinsek İlişki): “Eğer cünüp iseniz iyice temizlenin” (Maide – 5/6)

Hayız (Adet Dönemi): “…Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın…” (Bakara – 222)

Fıkıhta nifas, yani loğusalık hükümleri hayız ile aynıdır. Bu nedenle loğusalığı biten kadınlarda gusül alırlar.

gusül

2. Gusül Nasıl Alınır?

Her mezhebe göre farz ve sünnetler değişmekle birlikte, “bütün vücudun kuru bir yer kalmayacak şekilde tamamen yıkanması” kaidesinde ittifak yani ortak bir görüş vardır. Bununla beraber genel anlamda farz, sünnet ve adabıyla gusül şöyle alınır;

Besmele

Niyet

Elleri ve avret yerini yıkamak

Bedenin herhangi bir yerinde kir ve pislik varsa onu gidermek

Namaz abdesti gibi abdest almak (Fakat su birikintisi varsa ayaklar sona bırakılmalı)

Abdestten sonra, önce 3 defa başa, sonra sağ, sonra sol omuza su dökmek

Sonra diğer uzuvları yıkamak

Her defasında bedeni iyi ovuşturmak

Her azayı üçer defa yıkamak

Suyun kullanımında israf etmemek

Avret yerlerini örterek yıkamak

Gusül esnasında konuşmamak

Gusülden sonra çabucak giyinmek

Abdestin adabı sayılan diğer güzel davranışlar, gusül için de geçerlidir.

 gusül abdesti

Kaynak: Türkiye Diyanet vakfı Yayınları – İlmihal 1. Cilt


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir