Evini Cennet Yapan Kadının 17 Özelliği


1
1 Paylaşım, 1 Beğeni

Nureddin Yıldız hocaefendinin Kıblegâh Evler kitabında Evini Cennet Yapan Kadının 17 Özelliği…

1) O, Firavun’un Sarayında Kendisine Cennetten Bir Köşk Kuran Asiye’nin Kardeşi Kadındır.

O kadın, peygamberinin ‘saliha’ dediği, ebedi cennet için fani ne varsa hepsini veren, villada, barakada, şehirde, köyde, zengin-fakir Rabbinin rızasını arar. Rabbinin vereceklerini kimsenin vaadine değişmez.

Eşine eş olur, Rabbinden bekler; çocuklarına anne olur, Rabbinden bekler. Komşusuna komşu olur, Rabbinden bekler. Kendisini değersiz dünyalığa harcamaz. Bıkmaz, usanmaz.

Allah’ın her şeyi görüyor olması, karşılığını O’nun verecek olması, çektiklerinin kendisine keffaret olması ona tam bir tesellidir.

O, bunaldıkça ‘lahavle vela kuvvete illa billah’ der.

Rabbinin emirlerine uyar. Yasaklarından kaçınır. Evinde Rabbini tek söz sahibi yapar. Rabbi de onu korur.

evini cennet yapan kadın

2) Şu Ayetleri Hiç Unutmaz.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

“Ey mü’minler, sabırlı olunuz, sabır yarışında düşmanlarınızı geride bırakınız, sürekli savaşa hazırlıklı olunuz ve Allah’tan korkunuz ki, kurtuluşa eresiniz.”
(Al-i İmran Suresi, 200)

“Şöyle de: Ey mü’min kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının; bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Allah’ın yarattığı yeryüzü geniştir. Yalnız sabredenlere ecirleri sonsuz ödenecektir.”
(Zümer Suresi, 10)

“İnsanların umutsuzluğa düşmelerinin ardından yağmuru indiren ve rahmetini yayan Allah’tır. O, gerçek dosttur, övülmeye layık olandır.”
(Şura Suresi, 28)

“Allah daima bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratır.”
(Talak Suresi, 7)

Azim olan Allah ne güzel ne doğru söyledi.

Kur'an, anime, muslimah

3) Şu Hadisler Onun Ölçüsüdür.

‘Hangi kadın daha hayırlııdır?’ diye sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Baktığında içini açan, emrettiğinde sana itaat eden, kişiliği ve malında hoşuna gitmeyecek şeyi sana yapmayandır.”

(Nesâi, Nikâh 14 (6,68))

“Herhangi bir kadın, kocası kendisinden memnun olarak ölürse cennete girer.”

(Tirmizi, Radâ 10, (1161))

“Dünya nimetlerle doludur. Dünya nimetlerinin en iyisi de saliha bir kadındır.”

(Müslim, Radâ, 64; Nesâî, Nikâh, 15; İbn-i Mâce, Nikâh, 5)

saliha

4) Hayatı Sabah Namazı İle Başlar.

Gününü sabah namazına göre planlar. Vaktinde namaza kalkar, eşini ve çocuklarını kaldırır. Namaz kılmalarını bekler. Duasını ve zikrini yapar. Böylece güne, Allah’ın himayesinde başlamış olur. Kendisi namaz kılmayacaksa bile, ev halkı için yine namaza kalkar. Sürekli olmasa da, belirli günlerde sabah namazından sonra işrak vaktine kadar bekler. O vakti dua ve istigfarla geçirir.

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Geceleyin kalkıp namaz kılan, karısını da kaldıran, kalkmazsa yüzüne su serperek uyandıran kimseye Allah merhamet etsin. Aynı şekilde geceleyin kalkıp namaz kılan, kocasını da uyandıran, uyanmazsa yüzüne su serperek uykusunu kaçıran kadına da Allah merhamet etsin.”

(Ebû Dâvûd, Tatavvu 18, Vitir 13. Nesâî, Kıyâmü’l–leyl 5; İbni Mâce, İkâmet 175.)

İbadetsiz ve zikirsiz kalmaktansa aç kalmayı yeğler. Duaya önem verir. Daralınca da, keyfi yerinde iken de dua eder. Duadan bıkmaz, usanmaz.

sabah namazı

5) İş Listesini Başkalarından Öğrenmez.

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Sizden birinizin kendi evinde yapacağı bir iş, mücahitlerin yaptığı cihat sevabını kazandırır inşaallahu teala.”

(Kenzu’l-Ummal, 45146)

Onun işi:

 • Kul olmak,
 • Eş olmak,
 • Anne olmak,
 • Evinin sahibi olmak ve
 • Allah’a davetçi olmaktır.

muslimah list

6) Derin Hesaplar Yapar.

Hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çeker. Çıktığı ahiret yolculuğu için yeterli hazırlığı yapıp yapmadığını, ölümü, kabri, mahşeri, sıratı, cennet ve cehennemi düşünür. Bunların lafını değil, tefekkürünü yapar.

Salihlerin, alimlerin sohbetlerini dinler, kitaplar okur. Nefsinin eksiklerini tespit eder. Tövbe planları yapar.

muslimah-book

7) Eşyanın Kölesi Değildir.

Kabre taşınmaz şeylerle ömür çürütmez. Evi için zaruri olanları temin eder. Boncuk stokçusu olmaz, mobilyaperestlik yapmaz. Eşyaya harcadığı vaktin, onlara verdiği gönlün hesabına düşünür.

Yaşamak için mal gerektirdiğini bilir; ama mal için yaşamaz.

8) Mutfağa Tapınmaz.

Nefisleri köreltecek kadar pişirir, yer. Ömrünü mutfakta geçirmekten korkar. Yemeği doymak için bilir. Zevk için, gösteriş için mutfakta kalmasının zarar olduğunu bilir.

muslimah-kitchen

9) Boş Vakit Onun Düşmanıdır.

Yabancı erkeklerden kaçındığı gibi boş vakitten de kaçınır.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

“Şu halde boş kaldığın zaman, durmaksızın (dua ve ibadetle) yorulmaya-devam et.”

(İnşirah Suresi, 7)

Dinlenme yeri olarak kabri seçer. Sınırlı bir ömrü, saatlerce süren arkadaş sohbetlerinde ve çarşı pazar gezilerinde harcamaz. Uykuya karşı hassastır. Vaktinde ve düzenli uyur. Ruhu ile bedeninin ihtiyaçları arasında dengeli davranır. Birini diğerine ezdirmez.

Ekran Resmi 2015-02-27 20.48.59

10) Cahil Kalmayı Tehlikeli Görür.

Kur’an öğrenir, okur. Hadis okur, dinler. Fıkıh bilgisi vardır. Bilhassa kadınlara ailt bilgileri farz ilimler olarak öğrenir. Genel kültürü ihmal etmez.

Akidesini, amelini heba edecek işlerden sakınır. Sihir, muska, mezar ziyareti gibi cahiliye işlerinden şiddetle kaçınır.okumak, reading, muslimah

11) Kötü Örnek Olmaktan Korkar.

Çocuklarına, komşularına ve yakın akrabasına kötü örnek olup, onların günahlarını taşımaktan korkar. Giydiği bir elbiseyi taklit edecek çocuğunun, yeğeninin ona nasıl bir vebal yükleyeceğini düşünür. Allah’tan korkar.

Ekran Resmi 2015-02-27 20.44.51

12) Çocuklarını Allah’ın Emaneti Olarak Bilir.

Onları olduğu gibi kabul eder. Başka çocuklarla kendi çocuklarını kıyaslamaz. Onların sorumluluğunu unutmaz. Onlar için hesap vereceğini iyi bilir. Onları, ölümünden sonra kendisi için bir sadakayı cariye olarak yetiştirir.

Ekran Resmi 2015-02-27 20.51.29

13) Allah’ın, Sevdiği Kullarını Sınadığını Bilir.

Eşiyle, çocuğuyla, akrabalarıyla, hakim güçlerin baskısıyla sınanırken bunu düşünür. Hastalıkla uğraşırken, fakirliğin altında ezilirken bunu düşünür.

14) Ölür ama harama bulaşmaz…

Allah’ın haramlarından hiçbir zaman taviz vermez. Eğer eğilip bükülecekse, zevklerinden eğer büker. Haramları şu veya bu nedenle gevşetmez. Düğüne kadar, nişana kadar ciddi görünüp, o gün ise gevşek görüntü vermez.

Fasıklıktan korkar. Şeytanın küçük gedikler açarak büyük kaleleri yıktığını bilir.

Ekran Resmi 2015-02-27 20.59.22

15) Sabır Deryasıdır

Dertlere karşı yılmaz. Ağlamak yerine tefekkür eder. Şeytana zemin hazırlamaz. Her derdin daha ağırı olabileceğini bilir.

Ana olduğu için sabreder. Eş olduğu için sabreder. Gelin olduğu için sabreder. Kadın olduğu için sabreder. Ve kul olduğu için sabreder. Dünya sabır yeri olduğu için sabreder.

kadın watch_your_mouth__by_rahimi_af-d7n6g4e

16) Eşini İdare Eder

Bilir ki eşini memnun ederse Allah ona cennet verir. Erkekleri idare etmek kolay olsaydı, bedelinin cennet değil bir öpücük olması gerekeceğini kavrar. Eşinin gönlünü yapmanın cenneti kazanmak kadar değerli olduğunu bilir. Erkekleri kadınların doğurduğunu, onların kadınların kucağında büyüdüğünü unutmaz. Zor işin kadını olur.

Eşinin, onu sevip evlendiği günkü haliyle görmek istediğini bilir. İlk günlerdeki ilgiyi bekleme hakkı vardır. Kendisinin de ilk günlerdeki kadar çekici ve tatlı olması gerektiğinin bilinciyle yaşar. Onun için güzelleşir, güzel kalır. Süslenir.

Eşinin gözüne cazip gelen renkleri, kokuları tercih eder. Onu övmekten kaçınmaz. Onun akşam eve gelişine özel ilgi gösterir. Ona farklı olduğunu hissettirir. Suratını asmaz. Bilhassa çocukların önünde onunla tartışmaz. Ev işlerini eşinden değerli hale getirmez.

Eşi için cazip beceriler üretir. Onun sevgi ve alakasını artıracak işler geliştirir. Eşinin karşısında, kadınlar arasında bir tane olduğunu sözleri ile değil, ona karşı davranışları ile ispat eder. Özür diler; eğer özrü haksızlığından kaynaklanıyorsa uygun düşeni yapmış olur. Haklı olduğu halde özür dilediyse, bu onun için büyük bir ecir kazanmasına vesile olur.

Eşine dert anlatacağı, şikayette bulunacağı zaman münasip vakti bekler.

Aşırı kıskançlığa gitmez. Şeytanın kıskançlık hilesi ile onu, eşinin gözünde çekilmez hale sokacağını düşünür. Bilhassa eşinin anne ve babasına karşı onu asla kıskanmaz.

Evindeki sıkıntıları, babasının evi de olsa başka bir eve taşımaz. Eşini, boşanma noktasına gelmeden şikayet etmez.

Eşinin cinsel ihtiyacına karşı soğuk davranmaz. Böyle bir davranışın manevi açıdan meleklerin lanetine, maddi açıdan da eşinin gözünün dışarı kaymasına neden olacağını bilir. Allah’ın rızasını kazanmak niyeti ile hareket etmesi halinde, sürekli ibadet durumunda olacağını unutmaz.

Şüphe uyandıracak ortamlardan uzak durur.

Eşinin evden uzak kalacağı zamanlarda, yola çıkmadan önce ona karşı tatlı dilli, güler yüzlü olur ve onu o şekilde uğurlar ki eşi, ayrı kaldığı günlerde onu özler.

Bilir ki:

Kadın tebessüm için, sevilmek için yaratılmıştır. Tebessümü olmayan kadın sevilmez, sadece bazı zorunluluklardan dolayı kahrı çekilir. Evin mutluluğundan kadın, geçiminden de erkek sorumludur. Erkek güneşin altında çalışmaktan şikayet etmeyeceği gibi, kadın da mutluluğu sağlamanın zorluğundan şikayet etmeyecektir.

eşini idare eder

17) Tesettürü Dekor Olarak Değil, Allah'ın Emri Olarak Görür.

Tesettürle oynamaz; onun fıkhına dikkat eder.

Ebu Hureyre radıyallahu anh’ın rivayet ettiğine göre Nebî aleyhisselâm şöyle buyurdular:

“Cehennemliklerden kendilerini dünyada henüz görmediğim iki grup vardır:

Biri: Sığır kuyrukları gibi kırbaçlarla insanları döven bir topluluk.

Diğeri de: Giyinmiş oldukları halde çıplak gibi olan ve öteki kadınları da kendileri gibi giyinmeye özendiren, başları deve hörgücüne benzeyen kadınlardır.

İşte bu kadınlar cennete giremedikleri gibi, şu kadar mesafeden kokusunu bile alamazlar.”

(Müslim)

Tesettür Fıkhı: Tesettür Nasıl Olmalıdır?

Tesettür bir ibadettir; nasıl ve ne kadar olacağı diğer ibadetler gibi Allah ve Resûlü belirler. Zevklere, zamana ve coğrafyaya göre üzerinde oynanmaz.

Şu beş ölçü, tesettürün temel kurallarıdır:

 • Yüz ve el dışında açık bir yel kalmayacak.
 • Bol olacak; vücudun ayrıntılarını ortaya çıkarmayacak.
 • Şeffaf olmayacak.
 • Erkeklere mahsus bir giysi olmayacak.
 • Tesettürün kendisi bir ziynet malzemesi olacak şekilde çekici olmayacak. Çünkü Kur’an tesettürü emrederken kadının ziynet ve cazibesinin örtülmesini istemiştir. Ziynet ziynetle örtülünce, karşı cinsin ilgisini çekmesi bakımından kimi zaman daha çekici bir görüntü ortaya çıkabilir. O zaman giyinmiş çıplaklar türer.

Tesettürün belirli bir rengi ve şekli yoktur. Ölçüleri vardır.

Mü’min saliha kadın şunu unutmaz:

Tesettür, Allah’ın emri olduğuna göre, şeytan için de bir aldatma ve tuzak konusudur. Mü’min, Allah Teâlâ’nın emirleri ile şeytanın tuzakları arasında durduğunda cihad mevkiinde durmuş olur. Tesettür bir cihad türüdür. Uğruna feda edilemeyecek bir değer olmalıdır.

tesettür


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

1
1 Paylaşım, 1 Beğeni

Sizin Tepkiniz Nedir?

İLGİNÇ İLGİNÇ
0
İLGİNÇ
ÜZDÜ ÜZDÜ
0
ÜZDÜ
HARİKA HARİKA
6
HARİKA
HAHA HAHA
0
HAHA
AMAN ALLAH'IM AMAN ALLAH'IM
1
AMAN ALLAH'IM
BAŞARILI BAŞARILI
1
BAŞARILI

27 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 1. mezar ziyareti cahiliye adeti degildir.Doğruların arasına kendi inanışlarınızı sıkıştırıp yutturamıycaksınız yemezler.anan baban ölünce sen gitme cahiliye adetiyse

  1. Kimsenin kendi inanışlarını yutturmaya çalıştığı yok buradaki bahsedilen mezar ziyareti cahiliye dönemindeki bidatlarla dolu mezar ziyaretidir. Zaten mezarları ölümü hatırlamak için ziyaret etmenin Rasulallah (s.a.v.) ‘in hadisleriyle sünnet olduğu sabittir.Fakat burada bahsedilen günümüzde de rastladığımız ehli sünnet dışındaki mezar ziyaretleridir. Bu tarz mantığınıza İslami açından yatmadığını düşündüğünüz konulara şiddetle karşı çıkmak yerine araştırıp diğer kardeslerimize de faydalı bir şekilde açıklamada bulunmanız sizin açınızdan daha faydalı olacaktır.

 2. Kadın olmak zor hemde çok. Fakat Allah rızasını gözeterek yaşıyorsanız o zaman büyük bir şans. Hem es hem anne hem iş kadını olarak hayat üzerimize tonlarca yük bindirirken bizler Allahın kalbimizde yarattığı sonsuz güç ve sevgi ile herseyi hafifletiyoruz elhamdulillah.Tüm bayan kardeşlerimë benden küçük bir öneri “nefsinizi ayaklar altına alırsanız sevdiklerinizin başına taç olursunuz”

   1. Hahah harikasınız tam olarak bu yani bayıldım cevabınıza . Okuduklarım karşısında şok olduğum çok nokta var bu eş olmak değil ki köle efendi ilişkisi gibi binevi. Benliğini bırak diyor tamamen birey olma diyor kadına.

    1. kesinllikle yanılıyorsunuz işte bu yorumunuz gösteriyor ki batının medeniyet diye içimize soktuğu ama kadını küle haline getiren bir medeniyetken sjz kalkmış allahın ve peygamber efendimizin kadının olması gerektiği şeyleri dile getirilince buna külelik diyorsunuz peki bir kadını alıp soyup milete mal gibi sunmak onu televizyon reklamlarinda yarı çıplak oynatıp adeta para kazanmak için küle haline getirenlere mi medeniyet diyorsunuz yada islam dininin kadina verdiği mükkemel deģersen dolayı kadını koruyup koladığına mı külelik diyorsunuz

     1. Söylediğinizde haklısınız allahim bizi iyi,salih bir eş bir anne,Allah yolunda,Kuran yolunda olanlardan eylesin inşallah,Allahim ölümü unuturma yarabbi??

    2. Kadin degerlidir
     ortalarda teshir olunca birey olmuyor sadece seksuel meta oluyor bunu cok iyi biliyor heekes lakin inatla fitrata ters seytani kuramlari kabulleniyor.kadinlar islami degerde olsa hazine gibi gorulse ölmez ezilmez reklam olmaz

 3. Kadın erkeğe kısaca köle olsun yani ohh ne güzel Nouman Ali diyor ki cinsellik için evlenirseniz o evlilik kötü bir evliliktir. Ama bizim saygı deger hocamız evliliğin %80’i cinsellik diyor. Biz makineyiz zaten temizlik yapan cinsel ihtiyaçlarını gideren.

  1. insanın fikri neyse zikri de odur kelimesinin karşılığısınız açıkcası bunca yazıdan bu noktaya takılan kişi feministliğin duvarlarını yıkamamış fedakarlığı kölelik olarak görmüş bir laik modern müslümandır. İslam bize kocamıza itaati söylüyor ve Allahu teala benden başka birine secde etmenizi isteseydim eşlerinize secde etmenizi isterdim diyor .. kocaya itaat kölelik değildir aşın şunları aşın

   1. Bir dönem hadislerin yazılmasının yasaklanmasına güzel bir örnek olmuş 😀
    “Şayet ben bir insanın başka bir insana secde etmesini emredecek olsaydım, kadına, kocasına secde etmesini emrederdim.” [Tirmizî, Rada’ 10, (1159)]. Ayet değil hadis-i şeriftir.

  2. hadi diyelım ki sana güre bunları yapınca erkeğe küle oluyorsun ya “;peki vucudunu başka erkekler için ortalığa saçan evdeyken kocası için yüzüne bir damla makyaj sürmezken dısardaki erkeler bana baksın beni beğensin diye dışarı çıkarken yüzüne tanınmayacak dercede makyaj süren kadın küle olmuyor mu bu denilenleri yapınca en azından senin cennete gitmene vesile olacak olan kocan helalin için yapıyorsun peki külelik diyorsun ya hadi külelik olsun peki bir kişiye küle olup kurtuluşa ermek mi yoksa dişarda onlarca yüzlerce erkeğe küleymiş gibi onlar benim efendim onlar beni beğensin düşüncesiyle dısari cikarken onlar icin herseyi yapan kadının cehneme gitmesi mi külelik olmuyor kardeşim kusura bakma ama sen helalin olan adama yapinca küle oluyorsun östelik kocana yapinca onlarca sevap kazaniyorsun ama disardaki erkeklere yapinca özgür oluyorsun ve onlarca günah kazanıyorsun secim senin ya o benim kocam diyip allahin emirlerini yapacaksin yada benim kocam disardaki erkeler diyip allahin yasakladigi seyleri yapacaksin ama ben olsam yerinde beni kurtulusa erdirecek diye bir kisiye küle olurum binlerce kisige küle olup helak olacağima ostelik bunun adı sözde özgürlük olsa bile (((tabi size güre özgürlük bence özgürlük allahin dur dediği yerde son bulur ondan sonrasi rabinin dediği seylerler sinirlidir kimse dunya hayatinda ben özgürüm herseyi yaparim diyemez sayet özgürlük islam diniyle olur ve islam dinide insana emir ve yasaklar koyar yani kimse ben istedigimi yaparim allahin hosuna gitmese bile ben özgürüm yaparim diyemez sayet derse gecici bir özgürlük kazanir ama ebedi bir cehhnem atesinde sonsuz bir hapis hayati yaşar )))nefsimizin külesi olmayalım…..

 4. Kardeşlerim yukarıdaki kardeş çok doğru söylemiş yüce Rabbim söylemiş bizde şeytana nefsimize ve bu zamandaki istek ve arzumuza göre şekillendirmeye çalışıyoruz kusura bakma.sizin dediklerinize asla katılmıyorum.yazılan yazıları nefsinizin istediği yere çekmeyin yüce yaradanimizin istediğiyle şekillendirelim. Egerki yanlış size bunlar saçma yorum yapmayalim
  Vesselam

 5. Allah (C. C) hidayet versin bilgilenmek için geliyorsunuz nifaklık sokmaya çalışıyorsunuz.siz kardeşlerim diyorum ama yaptığınız yorumlara bi bakın.sitemizden Allah razı olsun.ne almak isteyen aldıgiyla yetinir.

 6. Eğitim sistemini anlayamıyorum ben kaç gecemi uykusuz geçirdim doktor olma hayalleriyle. Aslında benim hayalim bile değil çevremin hayali babam beni doktor kızım diye severdi. Sınıfta durumum iyi olduğu için hep en iyiye odaklanmıştım. Ah aslında okulumun birincisi olmasam da doktor olabilirdim. Hırslarım ne kadar çok şey götürmüş benden. Geriye dönüp baktığımda ne gençliğimi yaşamışım ne de ibadetlerimi tam yapmışım. Okul yıllarım hep çalışmakla geçmiş. Hele sınav senelerimde kaç kere masamda uyuyakaldığımı hatırlıyorum. Hayat anlamsız gibi geliyor bana. Şu konuya açıklık bulamıyorum bir türlü islamda kadın çalışabilir mi çalışmalı mı ? Bir de bazı kızlardan iğreniyorum . Hep bir ilgi odağı olma peşindeler.Benim yaşıma göre olgun olduğumu söylüyorlar genellikle. Sessiz biri olduğumdan bence. Ve de sessiz olduğum ve sürekli ders çalıştığım için sınıfımda pek dikkat çekmezdim. Arkadaşlarım bana bu güzelliğini görmeyip anca otur ders çalış erkeklerin çoğunun gözü sende mal mısın kızım sen ben senin yerinde olsam her hafta sevgili değiştirirdim. Bu işler pek bana göre değil doğrusunu söylemek gerekirse. Hatta evlenmicem felan dermişim küçükken. Hiç aşık olmadım mı oldum bir kere ama platonik. Utangaç bir mizacım var o yüzden en yakın arkadaşıma bile söyleyememiştim. Bunları neden yazdım bilmiyorum ama saat şuan gece 3 uykusuzum biraz yorgun hatta. Bu arada yazınızı çok beğendim ama sınavlarımdan zaman kalıp evlenebilirsem uygularım. Aslında taliplerim var ama şuan ilk hedefim üniversiteyi bitirmek. 23 yaşındayım daha erken gibi geliyor bana. Hele bir doktor olup kendi ayaklarım üzerinde durmanın keyfine varayım. Sonra düşünürüm devamını…

  1. Merhaba 🙂
   Sınavlarımı bende çok takardım kafama. Bu sene mezun oldum. Gazetecilik mezunuyum, bölümümü çok severek okudum. Lisede ilkokulda hep hayalimdi gazeteci olmak doğuya, en doğuya gidip uzunca yıllar kalıp oralardan ilmi, yaşamı, terbiyeyi öğrenmek. Bu sene mezun oldum üniversiteden şimdide yüksek lisans için çabalıyorum. Bir iki ay sonra tekrar üniversiteye yerleşip yerleşemeyeceğim belli olacak. Sahada muhabirlik yapmama izin vermiyor ailem bende üniversite hocası olup öyle gidicem oralara. Biraz kendimden bahsetmek isterim sana kardeşim yakın gördüm. Geçim sıkıntısı yaşadık biz uzun yıllar, hem okuyup hem çalışmak zorunda kaldığım çok zaman oldu iyiki de oldu. Dünya hayatına dair çok şey kattı bana. Bilgim tecrübem küçük yaşta artmaya başladı. Zaten sen farkına varmayı bildikten sonra her şey olması gerektiği gibi oluyor. Sınavlarım için senin gibi günlerce haftalarca uykusuz kaldığım zamanlar geçirdim. Arkadaşlarım gezmeye giderlerdi benimle alay ederlerdi otur çalış sen sanki dünyayı kurtaracaksın diye belki dünyayı kurtaramam ama kendimi kurtarabilmek gibi nihai bir amacım oldu hep. Helali haramı pek bilemezdim, ibadetim yoktu dürüst olmak gerekirse sevmekten, hoşgörmekten, sabr etmekten, çalışmaktan başka ibadetim yoktu.. Çünkü kafamı kaldırıpta gerçek dünyada olmadığımı bir görmemiştim. Şimdi çok şey değişti. Bir kaç içinde hemde Rabbim izin verdi, yolumu açtı ona doğru gitmek için çabalamaya başladım. Artık dünyevi çabalarım gerektiği ölçüden ileri gitmiyor senin anlayacağın 80 puan alınca üzülmüyorum. Her şey hak ettiğim gibi olacak, Rabbime ne kadar yaklaşırsam o kadar güzel o kadar rahat o kadar olması gerektiği olacak. Kaybolmamaya çalış. Eğitim sistemimiz zaten çok ağır içinde kaybolma. Evlilik meselesine gelince sana dün izlediğim bir filmden replik sunabilirim. Cami imamı alim bir hoca diyordu ki Aşk’ına (Allah’a) yaklaşmak istiyorsan ona en yakın hissettiğin yerlerde ol. Bu sevdiğin bir insan olabilir, bir kimsesizi sevip karnını doyuruken olabilir yahut bir hastayı ziyaret ederken.. Böyle işte gerçek aşk Allah aşkıdır. Müziği sevmemiz, doğayı sevmemiz, bir ağacı sevmemiz, annemizi sevmemiz hep ondandır. Hepsinde Rabbimizinden bir güzellik görürüz.

 7. Selamun aleykum kardeşim.
  Dediğiniz el Hak doğrudur. Lakin bu yazıyı okuyan kişi orada ki ‘mezar ziyareti yapmaz’ ibaresinden anlayacağı, mezar ziyaretinin caiz olmadığıdır. Belki bu niyetle söylenmemiş olabilir, lakin anlaşılan/idrak edilen ziyaretin uygun olmadığıdır. Keşke parantez içerisinde (bid’at olan mezar ziyaretleri) yazılsaydı. Selam ve dua ile inşAllah.

 8. Çok güzel istifade edilecek bir yazı. Yazanın ellerine sağlık. Evini cennet yapan erkeğin 17 özelliği yazısını da okusak çok daha güzel olur.

 9. Evimizi cennet yapmak istiyoruz.. niyetimiz o.. Ama kimse de evlendirme girişiminde bulunmuyor be.. Cihad eden hocalarım bize hiç yardım etmiyor.. Allah kalbimizi nefsimizi haramdan korusun

  1. Bu konuda öncelikle ailenizden yardım istemeniz en doğrusudur. Erkek hocalarımızdan yardım istemek pek mümkün olmuyor, farkındayım. Sizi ve ailenizi tanıyan evli hoca hanımlara talebinizi açıkça iletirseniz onlarda kocalarından soruşturmalarını isterler. Evlenen arkadaşlarınız varsa onlarda aracı olabilirler ama tavsiye ettiği kişinin ailesini yakından tanıması çok çok önemli. Kısaca yapmanız gereken yakın çevrenizden başlayarak uygun bir dille talebinizi münasip gördüğünüz herkese açmak. Tüm erkekler evlenmediğinden kısa sürede bir görüşme ayarlanacaktır inşaAllah 😀 Allah en hayırlısını en tez zamanda kolaylıkla karşınıza çıkarsın.

 10. insan ı yaratan CENABI ALLAH.. yaratılmışların en şereflisi olarak yaratmış… kadın ve erkek evlenince fikri yapısı aynı olursa, yardımlaşma ile yürür ev işleri.. erkek çalışmalı..her meslek kutsaldır.. kadında uygun -çalışır …ev işleri beraber yürüyebilir..mesela çocuga baba bakar-anne yemek yapar..yada babba salata yapabilir…fikri yapı dini olsun… çalışmak-her temiz mubah görevi yapmak sevaptır… benim eşim..din ögretmeni… hatta..evdeki kitapların %90 u benim… ben biraz ta- araştırmacıyım…

Yazı Formatı Seçiniz
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı