Surelerin Kimliği Serisi: 24. Cüz

Bismillah. 24. cüz Zümer, Mümin ve Fussilet surelerini içerir.