Helal Gıda Serisi 2: Fıkıhta Helal-Haram Kaideleri Nelerdir?

Fıkıh: İslam Hukuku'nun, uygulama alanlarının incelendiği, çalışıldığı ve sunulduğu alandır. Kaide: Kural, prensip. Mubah: Mükellefin yapması veya yapmaması halinde övgü veya kınamayı gerektirmeyen durumlardır. 1. Eşyada asıl olan ibahadır.(caizliktir)Hakkında bir yasaklama söz konusu olmayan şeylerin mubah olduğunu ifade eder. Aksine bir delil olmadığı sürece yeryüzündeki bütün nimetler mubahtır. 2. Helal ve haram kılma yetkisi yalnız