8 Ayet İle Ye’cûc ve Me’cûc Kıssası

Ye’cûc ve Me’cûc kıssası Kuran'ı-Kerim'de Kehf suresinde geçmektedir. Kehf suresinde Zülkarneyn kıssası anlatılırken, içinde 8 ayet ile de Ye’cûc ve Me’cûc kıssası detaylandırılmıştır. 1. Zülkarneyn'in Halk İle KarşılaşmasıAyet: Sonra yine bir yol tuttu. İki dağ arasına ulaşınca, bunların önünde, neredeyse hiçbir sözü anlamayan bir halk buldu.  ﴾92-93﴿ Tefsir: Zülkarneyn üçüncü defa ordusunu hazırlayıp seferlerine devam etti. Bu seferin hangi istikamete