7 Maddede Zorluklara Karşı Hayatta Kalma Rehberi

İmtihan sırrı gerekçesiyle şuan hatırlayamadığımız bir zamanda insan olmanın yükünü yüklendik ki onu yerler ve gökler  bile yüklenmemişti. “Biz o emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik, onlar, onu yüklenmeye yanaşmadılar, ondan korktular da onu insan yüklendi.  O gerçekten çok zalim ve çok cahildir.” (Ahzab-72) Omuzlarımızdaki yük büyük, insan olmak! Her şey ya da hiç