Ümmetin Kurtuluşu İçin Birey Olarak Uygulayabileceğiniz 7 Altın Tavsiye

İnsanlığın dünkü, bugünkü, hatta yarınki problemlerine çözüm ve tüm müşküllerine çare İslâm’dadır. İki cihanın mutluluğu İslâm’la elde edilebilir. Dünyanın ideal nizamı odur. Geçmişi ve geleceği, hastalığı ve şifayı, ferdi ve cemiyeti, ruhu ve bedeni, insanın zaaf ve meziyetlerini en iyi bilen raûf, rahîm ve vedûd Rabbimiz, dünya ve âhirette huzur ve saadetimizi temin için lütfeylemiş,

5 Adımda Bir Mü’min’den Ümmete Giden Yol

Bugün dünyada en çok zulme uğrayan toplum ne yazık ki müslüman toplumudur. Bunun sebebini bir olamamaktan, ümmet olamamaktan kaynaklandığı sürekli dile getirip duruyoruz, kişilerde ümmet bilincini nasıl oluşturabiliriz? Bireysel olarak maddi ve manevi bir katkımız olabilir mi? Burma, Myanmar; Suriye'de, Filistin'de her dakika ölümle burun buruna yaşayan kardeşlerimizi haberlerden izleyip yazık demekten başka neler yapabiliriz?

Biz Deyip Bir Olmaya 4 Adım

1.Allahû Teâlâ Biz Derken, Bizler Neden Ben Deriz?”Kur’anı kesinlikle biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız.” (Hicr s.15,a.9) ayeti, tabi ki Allahû Teâlâ’nın kibriyası sonsuz azametinin ifadesidir. Aynı zamanda Allah’ın meleklerin vasıta olduğu işlerde “Biz” demesi, vasıta olan meleklere de işaret etmesidir. Yerlerin ve göklerin yaratıcısı sonsuz kudret sahibi Allahû Teâlâ “Biz” derken melekleri icraatına