Kalbin 4 Afetine; 4 Reçete !

Kalbin dört afeti şunlardır; -Uzun emel, -Acelecilik, -Haset, -Kibir 1.Uzun EmelUzun emel, bütün kötülüklerin sebebi ve bütün hayırların engelidir. İnsanları her türlü belâ ve imtihana düşüren uzun emel fitnesidir. Uzun emel, şu dört şeyi de beraberinde getirir; -İbadeti terk ve tembellik. Sen devamlı, ‘İlerde yaparım!’ diyerek ibadetleri tehir eder (erteler), tembelliğe düşersin. -Tövbeyi terk ve