İşe Yarayan 11 Tebliğ Önerisi

Tebliğ: sözlük anlamı itibariyle ulaştırmak manasına gelir. Devlet yönetiminde “tebliğ-tebellüğ” bilinen kavramlardır. İslam literatüründe bir terim olarak tebliğ sözcüğü, Kur’an ve sünnetin mesajlarını birilerine ulaştırmak anlamına gelir. Müslümanlar üzerine görev olan tebliği işe yarar kılan 11 öneri sunuyoruz: Nihayetinde İslam bundan ibaret değil midir? En önemli konu Yüce Allah’a ibadet etmektir. O’nun eşi veya ortağı,