Şüphelinin Tanımı Ve Şüphenin 6 Çeşidi

“Bismillâhirrahmânirrahim.” Şüpheli, “Âlimlerin hakkında ihtilaf ettikleri ve görüş birliğinde olmadıkları şeyler”dir. İşin iç yüzü karışık olup delillerin mana ve işareti kapalı olduğu için hükmü de karışıktır; delili gizli olup açık değildir. Bunun için zâhir ilim ehli ile vera’ ve takva sahipleri onda ittifak edememektedir. Ebû Bekir el-Mervezî (Rahmetullahi Aleyh) der ki: “Ebû Abdullah’a (Rahmetullahi Aleyh) şüphelilerin ne