Sûfî Kadınlar

Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı kılan Allah’adır. Hak yolunda ilerlemek yürek işidir. Allah’ın gönül bahçesine girebilmek ve oradan yararlanmak istiyorsak tasavvuf ehli olmalıyız.   Tasavvuf, İslâmı derûnî bir şekilde yaşamaktır. Ruhî ve vicdanî bir duyuşun mahsulüdür. Şekilden mânâya geçmek, kabuktan öze ulaşmaktır. Kâlin hâl olmasıdır. (Selçuk Eraydın, Tasavvuf ve Tarikat, Marmara Üni.