Hangi Sözlüğü Kullanalım?

İnsanın anadiline hakim olması en becerilerden biridir. Henüz anadilini kavrayamayan veya üzerinde çalışmayan kişi başka bir dili öğrenmek ve anlamak konusunda sorunlu olacaktır. Türkçe üzerine etüt yapmayan ve dili daha iyi kullanma derdi taşımayan birinin kendini daha iyi ifade etmesini beklemek de çok güçtür. Hele bu bir yazar ise zaten dil çalışması olmadan düşünülemez. Peki,

Kulağa Hoş Gelen Eski Türkçe 8 Kelime

Dil, insanların birbirleriyle iletişimini sağlayan, düşüncelerini birbirlerine nakleden bir araçtır. Geçmişten günümüze kadar bir çok değişim ve gelişim göstermiş olan dil, insanların ihtiyaçları doğrultusunda önceleri beden dili daha sonra konuşma dili olarak kendini yenilemiştir. Günümüzde artık eski Türkçe çok kullanılmasa da Türk dilinin ilk devresidir. Çoğu kimsenin hiç kullanmadığı belki de anlamını dahi bilmediği eski Türkçe