İzmler Serisi: 4 Maddede Kapitalizm Nedir?

Kapitalizm, sermayenin ve sermayedarların hâkim konumda olduğu rejimdir, sistemdir.