Tevhidin Vucubiyyeti Hakkında 6 Nas ve İlgili Meseleler

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Dinde bilinmesi vacib olan en büyük mesele, uğrunda rasullerin gönderilip kitapların indirildiği, Allah’ın insanları cennet veya cehennem ehli kıldığı tevhid meselesidir. Bir şeyin vucubiyyeti, onu fıkhetmenin yani onu öğrenip onunla amel etmenin farz olduğu manasındadır. Bu meseleyi gündemimize alıp öncelik haline getirmek için konu hakkındaki mühim eserlerden derleme olan

Muskanın Hakikati

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Toplumumuzda muska, diğer Müslüman topluluklarda ise temime, taviz olarak bilinen olgunun hem şer’i yönden hem de gündelik hayata yansıması yönünden incelemesini yapalım:

Şirki Anlamaya Yönelik 4 Prensip

Rahman ve Rahim olan Allah’ı adıyla. Rabbimiz, Zariyat Suresi’nin 56. ayetinde insanları ve cinleri yalnızca kendisine ibadet etmeleri için yarattığını söylüyor. Bizler bu ibadette Rabbimizi birlemedikçe, ibadeti O’na has kılmadıkça da yaptığımız ‘ibadet’ olarak isimlendirilmez. İbadete şirk karıştığı zaman ameller iptal olur, Allah ahirette kendisine şirk ile geleni affetmez: ”Elbette Allah; kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz.

İmanımızı Kaybetmekten Korkuyor Muyuz?

İmanımız gerçekten gitmez mi? Biz ne yaparsak yapalım, o hep kalır mı? Ne kadar isyan edersek, ne kadar günah işlersek işleyelim, hep imanımız sabit olur mu? “Ama biz şirk koşmuyoruz ya canım” diyebilirsiniz. Doğru. Ancak bu günahların yarın şirke götürmeyeceğini nereden bileceğiz? Allah muhafaza. Zira açı birden büyümez. Küçük küçük tavizlerle yol alır. Kimse birden

5 Maddede Lokman Suresinden Ebeveynlik Dersleri – 2

Lokman Suresinden Ebeveynlik Dersleri Serisinin 1. Bölümünde ebeveynlik serüvenimiz boyunca kendimizi müspet, harika ebeveynler kılmak için gerekli olan ön hazırlıklara değinmiştik. Bu bölüm ise Hz. Lokman’ın (aleyhisselâm) oğluna verdiği ilk öğüde odaklanıyor: şirkten (Allah’a ortak koşmaktan) kaçınmak. Kişinin katî bir şekilde şirkten uzak durması için tevhidin (Allah’ın birliği) ve imanın temel özellikleri son derece önemlidir.

7 Adımda Şeriat ve Beşerî Devlet Yönetimi

“Göklerin ve yerin egemenliği Allah’ındır.” | Nur suresi, 42. Ayet “Yaratmak da hükmetmek de Allah’a aittir.” | Araf suresi, 54. Ayet Öncelikle şunu bilelim ki kanun koyma hususu tevhidin rükunlarından biridir. Yani nasıl yaratıcılık da, medet umma konusunda Allah’a ortak koşulmaması gerekirse, bu konuda da ortak koşulmaması gerekir. Şimdi farkları madde madde inceleyelim: Unutmayalım ki, tevhidin inceliklerine

Müslüman Gençliği Kuşatan Elfaz-ı Küfür Tehlikesi

Amentü esasları dediğimiz imanın şartlarından ilki Allah’ın varlığına ve birliğine kesin olarak inanmaktır. Allah’ın zatına ait sıfatlarından biri olan “Vahdaniyet” yani Allah’ın tek olması ve benzeri olmaması ve Muhalefetün Li’l Havadis yani sonradan yaratılanlara benzememesi de amentünün ilk şartını destekler niteliktedir. Yüce dinimiz İslam ve itikatta mezhebimiz Ehl-i Sünnet Vel Cemaat de Allah’ u Teala