Nefsi Yola Getirmenin 6 Yöntemi

Euzu Billahi Mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim. “Herkesin dünyada yapmış olduğu zerre kadar iyilik ve kötülükleri meydana çıkacak. Teraziye koyacağım. Herkesin hesabını yapmağa yetişirim.” | Kur’an-ı Kerim, Enbiya 21/47 “Hesabınız görül­meden önce kendinizi hesaba çekiniz” | Ebu’l-Ferec, Safvetut Safve, 1/286; İbn Ebi Şeybe, Musannef, c.7.s.96/34459 (Riyad) Basiret sa­hibleri ve din büyükleri bu dünyaya ticaret için geldiklerini ve burada