Aşman Gereken Altı Yokuş

İbrahim b. Edhem tavaf esnasında bir adama şunları tavsiye etti: Şunu iyi bil ki altı yokuşu aşmadıkça salih kulların derecesine ulaşamazsın. Aşman gereken altı yokuş şunlardır: 1- Rahat olan dünyevî yaşam kapısını kapatıp zorluk kapısını açmalısın. 2- Nefsin için izzet kapısını kapatıp zillet kapısını açmalısın.* *(izzet: yücelik, zillet: alçalma) 3- Tembellik kapısını kapatıp çalışma kapısını