Aşman Gereken Altı Yokuş

İbrahim b. Edhem tavaf esnasında bir adama şunları tavsiye etti: Şunu iyi bil ki altı yokuşu aşmadıkça salih kulların derecesine ulaşamazsın. Aşman gereken altı yokuş şunlardır: 1- Rahat olan dünyevî yaşam kapısını kapatıp zorluk kapısını açmalısın. 2- Nefsin için izzet kapısını kapatıp zillet kapısını açmalısın.* *(izzet: yücelik, zillet: alçalma) 3- Tembellik kapısını kapatıp çalışma kapısını

Allah’ın Salih Bir Kulu Olma Yolunda 10 Adım

Süfyan-ı Sevri der ki: "İman, bir dileme veya -mış gibi yapma değil, kalbe yerleşmiş olan ve amellerle ispatlanmış olandır." Samimi bir müminin kalbi yanan bir kor gibidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Birinizin içinde iman, elbisenin eskimesi gibi eskir. Allah’tan kalplerinizdeki imanı yenilemesini dileyin." (Hakim- Mustedrik; Taberani- Mu’cem) Mümin kalbi bazen günah bulutları