Şair Yusuf Nabi’den Tüm Gençlere Nasihatler

HAYRİYYE, şair Nâbî’nin aruz vezniyle yazdığı manzum bir öğüt kitabıdır.Şair bu eserini oğlu Ebü’1-Hayr Mehmet Çelebi adına yazar ve muhatap da oğludur. Kitap kendi dönemi için olduğu kadar günümüz için de şaşmaz ve değişmez dersler, öğütler ve nasihatlerle doludur. Tüm gençlere kılavuz niteliğindedir. NABİ oğlu nazarında tüm gençlere ahlaki ve İslami ölçütler bazında bir çok öğütte