Namaz Kılmaya Üşenenlere Bediüzzaman’dan 5 İkaz

Bugünkü meselemiz imandan sonraki en ehemmiyetli konu olan Namaz.. “Namaz imandan sonraki en ehemmiyetli konudur, namaz kılmayan haindir, hainin hükmü merduddur.” der Bediüzzaman Said Nursi.   Ey Nefis! Cehl’i mürekkeb içinde tembellik döşeğinde, gaflet uykusunda bu beş ikazı benden işit.. *Cehl-i mürekkeb ifadesi “hem bilmeme, hem de bilmediğini bilmeme” manasında kullanılır.