5 Madde İle Osmanlıdan Günümüze Sahaflık

İlk insandan itibaren “oku” ile emredilmiş bir ümmetiz. Bu Ümmet’in peygamberi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen ilk vahiy de “oku” idi. Bu sebeple okumak bir emirdir ve çok değerlidir. Okumak kadar kitap yazanlar, kitap satanlar, kitap peşinde koşanlar da değerlidir. Kütüphaneler, kitapçılar, sahaflar… Günümüzde sayıları gittikçe azalmış olan ve Osmanlı’dan hatıra kalan sahafları ele