Peygamber Görmemiş Sahabi Nasıl Olunur?

Peygamber görmemiş sahabi tabirini ilk kez hadis alimi Süfyan b. Uyeyne, Abdullah b. Mübarek için kullanmıştır. Sufyân ibn Uyeyne: “Sahabe ile Abdullah bin Mübarek’i karşılaştırdım. Sahabenin, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlıkları ve onunla beraber gazaya çıkmış olmaları dışında, İbnu’l-Mübarek’e üstün bir taraflarını görmedim.” demiştir. Bu örnek tebe-i tabiinden olan Abdullah ibni Mübarek’i