Her Haftaya Bir Hadis-i Şerif Serisi: 1. Hafta

Esselâmü aleyküm ve rahmetullàhi ve berekâtühû. Her hafta bir Hadis-i Şerif yayınlayıp, hadisi hayatımıza geçirmeye çalışacağımız 10 haftalık bir seriye başlıyoruz inşAllah.  Tâbiîn neslinin fıkıh ve hadis âlimlerinden Eyyûb es-Sahtiyânî buyuruyor ki: “Bir kişiye Sünnet’ten bahsedildiğinde o; «Bırak bunları, sen bize Kur’ân’dan haber ver!» derse, bil ki o kişi kendisi sapıtmış olduğu gibi insanları da

Kendimizi Muhafaza Etmemiz Gereken 9 Manevi Hastalık

1. Riya  Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur; "Sizin müptela olmanızdan korktuğum şeylerin en korkuncu küçük şirktir."  Sahabeler; "Ey Allah'ın Resulü! Küçük şirk nedir?" diye sordular.  Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu ki; "Küçük şirk riyadır." Allah kıyamet gününde kullarına yaptıkları amellerine göre mükafat verirken, riyakarlara şöyle seslenecektir; "Dünya

6 Afetiyle Övgüde Bulunmak

Övmek, bazı durumlarda yasaklanmıştır. Kötülemek ise gıybet yapmak ve aleyhte hareket etmektir. Övgüde bulunmanın altı âfeti vardır. Bunlardan dört tanesi övende, iki tanesi övülende meydana gelir. Övenin Başına Gelen Âfetler: