Bir Anekdot: ‘Müslümanlar Tarih Okumaz’

Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde “Tarihi Tecrübeyi Nasıl Yorumlarız? Tedbil, Tadil ve Tebrid Arasında Yeni Bir Tahkik İçin Akli İlimlerde Arayışlar” başlıklı konferansında önemli bir anekdota yer vermiştir.  “Müslümanlar Tarih Okumaz” gibi bir  tespiti öne çıkaran bu anekdotu istifadenize sunuyoruz… *90’ların başında Ürdün’de yüksek lisan tahsili yaparken, “Mecevetun Mecelle” diye bir dergi var. Arapların