Peygamberimizin (s.a.v.) Çocuklara Sorumluluk Verme Taktikleri

Nübüvvet Medrese'sinin aşısı, ruhu ve manevi dünyayı geliştiren bir aşıdır. Bu aşıların en önemlileri şunlardır: 1- Sorumluluk Şuuru 2- Adalet Duygusu 3- İtaat Bilinci • Sorumluluk Şuuru, ruhta tam tesirini gösterdiği an, adalet duygusunu da, itaat bilincini de olumlu bir şekilde etkileyecektir. Bu çağın insanın en önemli eksiklerinden biri, büyüyememe problemidir. Biz çocuklarımıza güvenmediğimiz ve alan