Baskılanmış(!) Müslüman Kadınlar

İslam kadına en temiz hakları vererek, en yüksek ayrıcalıklara nail ederek, iffetle süsleyerek ve daha birçok şekilde mübarek kılarak kadını onurlandırmıştır. O halde neden birçok insan ve Müslüman olmayanlar Müslüman kadınlara aşağıdan bakıyor ve onları “baskılanmış” kadınlar olarak etiketlendiriyor? Ben Müslüman bir kadın olarak, durun size gerçek özgürlük nedir açıklayayım. Özgür kadınlar, kendilerini hayâsızca soyarak