Kabe’nin İçinde İnen Tek Kuran-ı Kerim Ayeti

Mescid-i Haram’da bulunan ve Allah’ın Evi diye anılan Kabe’nin içinde inen tek Kur’an ayetinin hangisi olduğunu biliyor musunuz? Haydi bugün bu ayeti, inmesinin şaşırtıcı sebebini öğrenelim ve bugüne ulaşmış bu mucizenin değerini bilelim. İslam öncesi dönemde Araplar, Kabe’nin kutsallığını kendilerine has bir şekilde kabul ediyorlardı. Hac zamanında, su tedariği görevi Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem’in amcası