Hayvanlardan Bahseden Ayetlerden Alınacak 6 İbret

1. Nahl Suresi, 68. AyetAyet: Rabbin bal arısına şöyle ilham etti: "Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan (kovanlardan) kendine evler edin. Tefsir: “İlham etti” şeklinde çevirdiğimiz evhâ fiilinin türetildiği vahiy kavramı burada “canlının kendisine yararlı olanları alması, zararlılardan sakınması ve kendi geçimini sağlaması hususunda muhtaç olduğu becerileri Allah Teâlâ’nın onda yaratması” anlamındaki ilham karşılığında kullanılmıştır