Mehmet Zahit Kotku Hocaefendi’den Müminlere 9 Tavsiye

Mehmet Zahit Kotku Hocaefendi, Gümüşhânevî Dergâhı şeyhi Mustafa Feyzi Efendinin önde gelen talebelerindendir. İcazet aldığı sıralarda Beyazıt, Fatih ve Ayasofya Cami ve medreselerindeki derslerine de devam etmiştir. Bu sırada hâfızlığını tamamlamıştır. Hocasının işâreti üzerine çeşitli kasaba ve köylere giderek İmâm-Hatiplik yaptı ve insanlara İslâmiyetin emir ve yasaklarını anlatmıştır. İnsanlara yol gösterici bir çok vaazı ve

Lokman Hekim’den Altın Değerinde 11 Öğüt

Lokman Hekim, Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen büyük zatlardan olup öğütleri, ahlaki ve tıbbi sözleriyle tanınmıştır. Hz. Davut (aleyhisselam) zamanında yaşadığı rivayet edilir. Peygamber veya veli olduğu hususunda tartışmalar vardır. Oğluna verdiği altın değerinde öğütler tüm Müslümanlara miras kalmıştır. Kaynaklar Abdullah Pamuk; Lokman Hekim’den Öğütler, Pamuk Yayıncılık, İstanbul.Ziya Demirel; Bilgelerden Öğütler, Akçağ Yayıncılık, Ankara.

Kuran’dan Hayatımızı Etkileyecek 7 Öğüt

Kuran-ı Kerim’den hayatımızı değerlendirecek 7 altın öğüt…

Rahmetle Andığımız Hasan El Benna’dan 28 Öğüt

Ömrünü İslam’ı yaymaya adayan ve henüz 42 yaşındayken vefat eden Hasan El Benna’yı rahmetle anıyoruz. Hayatımıza yön verebilecek sözlerini sizlerle paylaşmak istedik.

Müslüman Gençler İçin 12 Öğüt

Kaynak:  soundvision.com sitesinden alınarak Suffagâh ekibi tarafından suffagâh.com için Türkçeye çevrilmiştir.