İbadet Nedir?

Bir mümin hayatın her anında Allah’ın kendisini gördüğü, hep yanın da olduğu bilinci ile yaşamalıdır. Yalnızken, evde, okulda, sokakta, alışverişte,oyunda, çalışma anında,öfkede,sevgide, şefkatte, kısacası her zaman her yerde… İslam’da ruh terbiyesi tam da bu anlayışla bağlantılıdır. Müminin niyeti sadık,yolu ve gayesi de sahih olursa bütün hayatı ibadete dönüşür. 1. Allah’a kulluk bilinciyle, ihlasla yapılan her