Helal Gıda İçin Bir Kefalet Kurumu: Gimdes

1. Kefalet Nedir?Kefalet alacaklı (burada tüketici) adına borçluya (burada üretici) kefil olma eylemidir. Bu sistemde alacaklı (tüketici) borçlunun (üretici) yüklendiği hususu kefilden de isteme hakkına sahip olur. Kefalet, Kuran Sünnet ve İcma delillerine dayanmaktadır. Ali İmran, 37: “Rabbi Ona (Meryem’e) Zekeriyya’yı kefil kıldı.” “Kefil, üzerine aldığı borcu bizzat yüklenendir.” (Ebu davud, buyu 88) 2. Neden Kefaletİslam