Müzik Dinlemedeki Tehlikeler [Nouman Ali Khan]

Altyazı: Tamam, benim belirli bir kültüre veya müzik tarzlarına vs. vs. karşı önyargım yok Benim başlı başına müziğe güçlü bir itirazım var. Bunun bazı bilimsel açıklamaları var. Ama ben size neye ikna olduğumu göstereceğim Bence günümüzde, muhtemelen müziğin en kolay anlamlarından biri ahlâkın bozulması Günümüzde, müzik işitsel pornografidir. Öyle… Açık, utanmaz, kabadır… Senin insanlık duygunu