10 Maddede Muvahhidlerin Özellikleri

Mahlukatın kesretinden, Halık’ın vahdetine ulaşmak tevhiddir. Muvahhid; Birleyen, birleştirici olan, bir tek kabul eden; Tevhid inancına sahip olan Allah’ın vahdaniyetine şeksiz şüphesiz iman eden ve bu inancı şirkin her türlü pisliğinden uzak tutan kimseye denir. Bu tanımıyla “muvahhid“, “müşrik” teriminin tam karşıtıdır. Va.Ha.De. kök fiilin tef’il babına nakledilen “vahhade” (birledi, birleştirdi) fiilinin ism-i fâilidir. Çoğulu muvahhidûn