Müslüman Olmanıza Tek Başına Yetmeyecek 8 Şey

Günümüzde İslam’ın bütünlük özelliğini kısır alanlara hapsetme gibi bir hastalık mevcut. Ve bu hastalık damarlarımıza kadar işlemiş. Büyüklerimizden tutun bizleri bile etkileyen ve doğru olduğuna epeyce ikna edildiğimiz doğru bildiğimiz yanlışlar silsilesi yerleşmiş. Bunların en başında da İslam’ı görüntüye hapsetmek ya da bazı özelliklerin sadece kendi başına İslam’ı temsil etmeye yeterli olduğunu sandığımız şeyler geliyor.

Müslümanın Hayatını Güzelleştiren 14 Tavsiye

Unutmayalım ki dünyaya bir mülkle gelmediğimiz gibi, dünyadan da bir mülkle ayrılmayacağız. Kabrimize amellerimizle gireceğiz. İnfaklarımızla, ibadetlerimizle, kulluğumuzla sonsuzluğun seyyâhı olacağız. Bu fânî cihanda ham nefsin bitip tükenmek bilmeyen arzu ve ihtiraslarına direnmek îcâb eder. Bu itibarla, tefekküründe yoğunlaşacağımız asıl istikbâl; son nefesimiz ve ötesi olmalıdır… İşte bu mânâda Müslüman’ın hayatını güzelleştirmek için yapması gerekli

Değişmeye Karar Verdiğinizde – Nouman Ali Khan

Nasıl Daha İyi Bir Müslüman Hanım Olabiliriz?

wikihow.com’dan alınarak Suffagâh ekibi tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir.