Muskanın Hakikati

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Toplumumuzda muska, diğer Müslüman topluluklarda ise temime, taviz olarak bilinen olgunun hem şer’i yönden hem de gündelik hayata yansıması yönünden incelemesini yapalım: