Münafıklığın 3 Alameti

Münafıklık: nifak kökünden gelir, ara bozuculuk yapan fesat çıkaran iki yüzlü olan kimseler için kullanılır. Müslüman olmadığı halde, Müslümanları aldatmak için Müslüman görünen kimselerin yani münafıkların belirgin özellikleri vardır. Ne yazık ki müslümanların arasında da münafik olmamasına rağmen münafıkların sahip olduğu özellikleri gösteren insanlar vardır. Nasıl ki tırnak kesişimizden, namaz vakitlerimize kadar her hareketimizi gayrimüslümlerden

Münafık Olup Olmadığınızın 4 Belirtisi

Münafıklık iki anlamda kullanılmaktadır. Birincisi; inançla alakalıdır. Küfrünü (yani inanmadığını) gizleyip, inandığını söyleyen veya inanmış gibi davranış sergileyen kimse bu anlamdaki münafıktır. Münafık dendiğinde ilk akla gelen de budur. İkincisi; amelî münafıklıktır. Bu çeşit münafıklık daha çok iki yüzlülük yapmak, farklı yerlerde farklı davranış sergilemekle kendini gösterir. Bu kişi ilki gibi değildir Müslümandır ancak nefsi