Surelerin Kimliği Serisi: 18. Cüz

Bismillah. 18. cüz Müminun, Nur ve Furkan surelerini içerir.