11 Maddede İdeal Müezzin

''Müezzinler kıyamet günü boynu en uzun olanlardır.'' (Müslim, Salât, 8) ''İnsanlar ezandaki ve birinci saftaki fazileti bilselerdi kura çekmekten başka bir çareleri olmadığını anlarlar, bu ikisi için kura çekmek durumunda olurlardı.'' (Müslim, Salât, 28; Buhari) Müezzin; erkek Müslümanlar arasından, ezan vaktni ilan etmek için seçilmiş kimsenin adıdır. Ezan ve kamet onun iki önemli görevidir. Güzel