Mezheplerin Hak Olduğuna 5 Delil

1. Müslümanlar mezheplere uymayıp doğrudan Kur’an’dan alarak dilediği şekilde amel edemezler. Şayet amel etmeye kalkarlar ise bu tıpkı “İnsanlar hastalandığında doktora gitmesin, herkes kendi kendisinin doktoru olsun ve eczaneye bizzat kendileri gitsin, orada hastalığına uygun gördüğü ilacı kendisi alsın.” demek anlamına gelir ki, bu da, en büyük fitnedir… Zira bu işin sonunda Müslümanlar tam bir kargaşa ortamına düşer