Lokman Hekim’den Altın Değerinde 11 Öğüt

Lokman Hekim, Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen büyük zatlardan olup öğütleri, ahlaki ve tıbbi sözleriyle tanınmıştır. Hz. Davut (aleyhisselam) zamanında yaşadığı rivayet edilir. Peygamber veya veli olduğu hususunda tartışmalar vardır. Oğluna verdiği altın değerinde öğütler tüm Müslümanlara miras kalmıştır. Kaynaklar Abdullah Pamuk; Lokman Hekim’den Öğütler, Pamuk Yayıncılık, İstanbul.Ziya Demirel; Bilgelerden Öğütler, Akçağ Yayıncılık, Ankara.