Kur’an-ı Kerim’de Geçen 12 Pişmanlık Ayeti

Bismillah. Pişmanlık; Adem aleyhisselam‘dan bu güne dek tüm insanların yaşadığı bir duygu. Allah subhanehu ve teala Kur’an-ı Kerim’de bir çok yerde insanoğlunun uğradığı pek çok pişmanlığı ve bu pişmanlığın ardından gelecek olan azab ve  sıkıntıyı zikreder. Pişmanlığın da bir çok zamanlar sebebi, aceleci bir tavırla hareket etmek ve atılacak adımlar, söylenecek sözler konusunda yeterince düşünmemek