Kur’an-ı Kerim’de Müthiş İncelik

Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yaşamı boyunca kendisine en sevgili insanlardan biri hatta belki de en sevgilisi temiz, iffetli, yardımsever, muhterem kerimesi Hz. Fatıma radıyallahu anha idi. Bir gün, Hz. Âişe’ye, “İnsanların, Resûlullaha en sevgili olanı kimdi?” diye soruldu. Hz. Âişe, “Fâtıma idi” dedi. “Erkeklerden kimdi?” diye sordular.”Fâtıma’nın kocası” cevabını verdi. [Tabakât,