Dünyanın ve Semavatın Yuvarlak Olduğuna Dair Alimlerin İcması ve 4 Delili

Rahman ve Rahman olan Allah’ın adıyla. İbn Hazm, İbnu’l Cevzi ve İbn Teymiyye gibi alimler, dünyanın yuvarlak olduğu yönünde alimlerin görüş birliğini aktarmışlardır. İbn Hazm şöyle demiştir: “Dünya’nın yuvarlak olmadığına dair bazı iddiaları tartışacağız inşaallah. Şöyle dediler: Yerin küre şeklinde olduğuna sahih kanıtlar vardır ancak halk bunun aksini söylüyor. Cevabımız: Başarı Allah Te’ala iledir, Müslümanlardan