Kur’an Sadece Araplara mı Kolay?

“Andolsun biz Kur'an'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. (Ondan) öğüt alan yok mu?” (Kamer: 54/17) Bu ayet, Kur'an'ın mesajının evrenselliğine ve onun anlaşılması ve ezberlenmesi kolay, "eğriliği olmayan, Arapça bir Kur'an" (Zümer : 39/28) olduğuna işaret eden pek çok ayetten sadece biri. Buna rağmen, insanlar Kur'an'ı okumaya ve anlamaya niyet ettiklerinde, doğru okumak için geliştirilmiş karmaşık telaffuz