Nefsin Ayıplarını Bildiren 4 Yol

“Bismillâhirrahmânirrahîm.” Allah (Celle Celâluhû) bir kuluna hayır irade ettiği zaman ona nefsinin ayıplarını gösterir. Kendine bakan ve basireti keskin olan kimseye de ayıpları gizli kalmaz. Ayıpları bilince de tedavi etme imkânı doğar. Fakat insanların çoğu nefsinin ayıplarını bilmemektedir. Ayıplarını bilmek isteyen kimse için dört yol vardır: Kaynaklar İmam-ı Gazali – Kalp Risalesi kitabından (Ahir Zaman Yayınları) alıntı

Kötü Ahlâkın Zararları İle İlgili 7 Hadis-î Şerîf

“Bismillâhirrahmânirrahîm.” Rasûlüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) kötü ahlâktan Allah-u Te’âlâ’ya (Celle Celâluhû) sığınmak için şu duayı okurdu:

Kendimizi Muhafaza Etmemiz Gereken 9 Manevi Hastalık

1. Riya  Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur; "Sizin müptela olmanızdan korktuğum şeylerin en korkuncu küçük şirktir."  Sahabeler; "Ey Allah'ın Resulü! Küçük şirk nedir?" diye sordular.  Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu ki; "Küçük şirk riyadır." Allah kıyamet gününde kullarına yaptıkları amellerine göre mükafat verirken, riyakarlara şöyle seslenecektir; "Dünya