Adım Adım Hüsn-ü Hat Sanatını Öğrenelim-1

Nedir hüsn-ü hat sanatı? Sadece Arap harfleri çevresinde oluşmuş güzel yazı sanatı mıdır? Yazıya, kaleme, kağıda, mürekkebe, harflere mana vermek de değil midir ? Hüsn-ü hat sanatı Allah’ın kelamını en güzel şekilde muhafaza etmektir. Nasıl ki bir nefer ondaki emanetini muhafaza ediyorsa hat sanatı da Allah’ın yüce kelamını muhafaza ediyor, her bir harfin önemini ve haysiyetini koruyor. Gelin hep birlikte hüsn-ü