Kadınların Özel Günlerinde Yapabileceği 9 İbadet

1. Kur'an-ı Kerim meali*, Riyazü's Salihin, ilmihal veya İslami bir kitap okumak. *Meal, Kur'an'ın aslını yani Arapçasını içeren bir kitaptan okunamaz. 2. Âlimlerin sohbetlerini dinlemek/izlemek. 3. Zikir/salavat çekmek. 4. Sadaka vermek."Sadaka zengine helal değildir; sağlığı yerinde güç kuvvet sahibine de helal değildir. O, sersefil edici, fakre düşen, haysiyeti kırıcı borca giren, eleme boğan kana bulaşan