İsrail’i Boykot Etmek Neden Önemli?

Mescid-i Aksâ’yı özgürlüğüne kavuşturmak için önce bu davanın şuûruna ermemiz gerekir. Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemizdir. Üç semavi din için de kutsal bir mekândır. Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırı, hanemize yapılmış gibidir. Hatta hanemize yapılan saldırıdan daha ağırdır. Hanemizi korur gibi Mescid-i Aksa’yı da korumak zorundayız. Firavun’a; “Seni firavunlaştıran (azdıran) neydi?” diye sorulduğunda “Beni yaptığımdan alıkoyacak