İman Kardeşliğimizi Arttıracak 10 Hikmetli Söz 

Allah’a imanımız sayesinde kardeş olmamız büyük bir nimettir. Bu kardeşliğimizin temel dayanağı da imanımız, akidemizdir. Kardeşliğimizin yörüngesi ‘Allah için sevmek’tir. Allah için sevmek ise, iman bağlarının en güçlüsüdür. İnsanın edinebileceği en mühim kardeşlik değeri, en güçlü bağ ‘Allah için ve Allah yolunda’ olan bağdır. Vedâ Hutbesi’nde Fahr-i Kâinât Efendimiz’in şu beyanı, en hakikî eşitlik ve

Peygamber Görmemiş Sahabi Nasıl Olunur?

Peygamber görmemiş sahabi tabirini ilk kez hadis alimi Süfyan b. Uyeyne, Abdullah b. Mübarek için kullanmıştır. Sufyân ibn Uyeyne: “Sahabe ile Abdullah bin Mübarek’i karşılaştırdım. Sahabenin, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlıkları ve onunla beraber gazaya çıkmış olmaları dışında, İbnu’l-Mübarek’e üstün bir taraflarını görmedim.” demiştir. Bu örnek tebe-i tabiinden olan Abdullah ibni Mübarek’i